1965

Bildet er fra 1965 og viser " Topeka" ved Halvdan Backer fiskefabrikk på Innlandet, Anlegget var svært moderne da det ble bygd i 1950; kanskje det mest moderne i landet. Ellers ser vi bryggene til Lofotkompaniet som gikk tapt i brann 16-17. november 2001. Skipet her ble sjøsatt av Burmeister & Wain`s Maskin og Skipsbyggeri A/S, og ble hugget opp i 1979.  Køpenhavn.Danmark. ( Foto: Widerrøes flyveselkap)  Backer / Norfinn 1951