Det skal om kort tid legges ny asfalt over Atlanterhavsveien  fra Kårvåg til  Vevangstrømmen bru  ved Strømsholmen. Strekningen  på 6,7 km er nå ferdig høvlet , og gammel asfalt er fjernet. Sist det var asfaltert noen " klatter her og der" var rundt 2013.
kol

Snart kan Kolbjørn Hansen og hunden Aron kjøre på ny asfalt når de skal over holmene. ( Foto: Boa/BN)