bruvo

Det graves og jobbes med  området der bekken fra Bruhagen går ut i Strømsvågen. Blandt annet ser det ut at plassen ved de ny  boligene på Bruvoll-skole tomta skal sikres med jernplater. Kranutstyr er på stedet for det.( BN)