Her er grunnen enkelt forklart strømprisforskjellen mellom Øst/ Vestlandet og Midt og Nordnorge. Det mangler overføringslinger i størrelse som kan sende elektrisitet i slike mengder. I tillegg er storparten av vannet sørpå brukt til å lage kraft og selge ut av landet strømmen. Og det har vært dåprlig med regn for magasinene i hele år på Øst/ Sørlandet. 

kabler klipp bn

Ved Sognefjorden stoppet all 420 kV linjer opp. Fræna fikk nye kabelforbindelser i og med Ormen lange gassanlegg. Resten av ovrføringslinjer mangler for store deler av Sørnorge . Å bygge slike er ikke gjort " over natten". ( Statnett)