1024 b

Slik så det ut i Brunsvikveien i 1930. Husene står her ennå, men er modernisert og ombygd. Et er revet og nytt er kommet på tomta. Ellers er det gammel grusvei nedover hit ennå. Under krigen het veien her Alexanderstrasse som tyskerne kalte den. Husene her ble rekviret av Wehrmacht i desember 1942 og alle måtte flytte til byen o.a. Det gjalt også Fladvad-gården. To tre gammelkarer fikk dog flytte til Meldalsholmen med passerseddel gjennom  sperringene. ( Digitalmuseum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her