gravemask p 22

Den siste innretningen som stod på Campustomta ex Rutebilstasjonen var en avløpspumpestasjon som ble driftet av Kristiansund komune . I dag ble den knust av en gravemaskin med forskjellig utstyr på grabbarmen. Pumperørene er vel helst omlagt får vi håpe...Avløpsstasjon Rutebilen ( Foto_ BN)

historie 22

Så er denne blitt historie. Bygd i begynnelsen av 1990 årene  i forbindelse med sanering av utslipp til havna. ( BN)