72rut

Her et bilde fra rundt 1965-1970 et sted i området den omtrent nyoppførte byens Rutelbilstasjon med de kjente blågrå og røde bussene til Kristiansund-Frei Billag rundt. Det store  hvite bygget midt på bildet er Fryseriet som stod ferdig i 1943. Det ble revet 1992. Nå skal det komme et spetakulært høyskolebygg på tomten her. ( Foto: Kristian Sylthe, Kristiansund kommune)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her