fraby 2

På Vågekaia står Loennechengården som skal vedlikeholdes ser det ut til. Dirigering av trafikk torsdag. Denne gården er trolig bygd  etter 1912 og har huset mange foretak. Alt fra kolonial, klesbutikk o.a.  i 2022 har Skipshistorisk lokaler her. I. C. Loennechen ble etablert i 1926 og drev blant annet med dampskipekspedisjon, skipsmegling, assuranse, lager av bunkersolje og salg av kull med mer. Når gården eksakt ble satt opp, strides man litt om. Det antas det skjedde i 1913/1914. ( Foto: Boa/Bn)

fraby 3

Det foregår spregning på tomta det Rutebilstasjonen stod . Mekvik maskin er en gammel bedrift som kan sine ting. ( BN)

fraby 4s

Pumpestasjonen for avløp står igjen midt oppe i tomta ennå. Den ble bygd tidlig på 1990 tallet da man sanerte utslipp til sjøen fra Piren og Vågekaia. ( BN)

fraby 1

Blikk over mot Innlandet der man får inntrykk hvordean de nye KBBL husene blir langs havna. Port Arthur vil totalt bestå av 58 enheter fordelt på flere byggetrinn.( BN foto)

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her