trea bn

Det er voldsom utbredelse av nåletrær i Karihola nord på Kirklandet. Her har det vært plantet Sitkagran fra slutten av 1960 tallet og oppover i 1970 årene. Siste gang det var plantet her var i 1980 da furutrær ble plantet og parkvesenet grov ned 25 bunkere med gravemaskin .En slik planting virker i dag som overgrep på kystlandskapet her.  Bildet er fra høyeste punkt i Karihola ved Granveien. ( Mobilfoto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her