plau

Hovedredninssentralen melder : #Tjurholmen 09:25 Melding om funn av livløs person i sjøen. Større aksjon iverksatt med Redningshelikopter Rygge, NSSR og Svensk Redningstjeneste. 10:05 Funn av ytterligere 1 livløs person samt vrakrester. HRS jobber med å få forståelse for hendelsesforløp. (SE NRK/ Foto)