Kultursti Vevang skal arrangere konsert den 27. august oppe ved bunkeranlegget. Det er gjort en formidabel jobb her opp ved Anlegget som det offiselt har som navn. Det er mye som skal klaffe her hva angår  parkering, strøm, bevertning ,  toaletter osv. 
vevang f

Mandag var endel av dugnadstroppene oppe ved konsertplassen og planla en større dugnad nærmere helga. Bland annet skal det legges betong på sceneplassen på bildet. ( Foto: Boa/BN)
vevang ud

Lyden av kanoner 1942-1945 skal byttes ut med  lyden av  trubadurer Polkabjörn & Kleine Heine den 27. august. ( Montasje BN

klein

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her