Tungtvannskjelleren på Vemork i Rjukan er et kulturminne av stor nasjonal og internasjonal betydning. Nå er  kjelleren åpnes igjen i museumsform.vil historien bli fortalt nøyaktig der den kjente sabotasjeaksjonen fant sted. Som åsted for kanskje den viktigste hendelsen i norsk krigshistorie blir Tungtvannskjelleren en sentral destinasjon for historieundervisning og et varig tidsvitne etter krigen. Det var faren fro at Hitler-Tyskland kunne lage atomvåpen at denne sabotasjeaksjonen ble gjennomført. 
vem

Kjelleren foran Vemork ble gravd fram etter sprengningen av et stort bygg i 1977. Nå er det åpnet museum her. ( Foto: Norsk Industriarbeidermuseum)

vem 3

Fra tiden de fant kjelleren og sabotasjestedet i 1943. ( Foto fra Youtube)

vem 2

Historiker Bjørn Iversen har stått på i arbeidet med å legge til rette for å gjenåpne denne spesielle kjelleren på Rjukan.Fylkeskommunen og riksantikvaren har bevilget midler til oppgravingen  ( Foto: Privat)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her