Det foregår for tiden riving av restene av prosjektet pelletsfabrikken i Smevågen i Åverøy. Også byggene fra tiden det het Stekoder Averøy  på 1970 - 80 tallet skal saneres bort. Det er helt andre planer som står på programmet her nå.
anl 2
En stor kran fra Element Partner i Rauma holdt før helga å ta ned deler fra de store tankene som ble bygd her i Biowood tiden. Fabrikken ble åpnet i 2010, men allerede i 2012 gikk det utfor stupet og ble nedlagt. Nå er det Averøy Industripark som har tatt over områdene her. ( BN foto)

anl 3

Etter det vi forstår skal all gammel bebyggelse fra Sterkodet Averøy saneres vekk. Dette ble bygd fra 1972 i etapper under arbeidsoppdragene med å lage moduler til Statfjord A plattformen. det var store saker på 700-900 tonn der siste modul ble levert i 1977. ( BN foto)

anl 1

Her er skisse over 105.000 m2 bygg i Smevågen  som skal inneholde smoltanlegg / landbasert lakseproduksjon innen lakseindustrien og som Averøy Industripark (AIP) har søkt om. Hvor langt dette er kommet er ikke kjent, men det er omfattende planer  for området. ( Skisse AIP) 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her