1830

Nytt kåseri fra gamle dager i Skipsfartshistoriske torsdag aften: 

”Et gravsted og en havnefogd i Kristiansund”
I det åpne møtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre torsdag kveld er det
Elisabeth Brun Kyrkjebø fra Bergen som er kveldens foredragsholder.
Foredragsholderen har vært i ”Skipshistorisk” også tidligere.
Da var foredraget hennes, ”En familiekrønike fra borgerskapet i Kristiansund på
1800-tallet”, en del av et heldagsarrangement som startet med omvisning i
Brunsvikens Reperbane, etablert av foredragsholderens oldefar midt på 1800-tallet,
deretter etterfulgt av reipslaging i Mellemverftet før det ble avsluttet med det nevnte
foredraget i ”Skipshistorisk”.
Denne gang blir det historier rundt noen av de personer som ligger begravd på et
familiegravsted på Kirkelandets gravsted som har møtets fokus.
Hun tar tilhørerne med gjennom et variert persongalleri, alle med tilknytting til
Kristiansund gjennom perioden 1845 – 1935. Vi får ”hilse på” havnefogd Dominicus
Brun (sentral når Storkaia ble etablert), vi blir kjent med ”Tante Lise” (Anne
Margrethe Elisabeth Greiff), hun som har fått et skjær oppkalt etter seg i Skjærva på
Innlandet og i tillegg en egen gate like ovenfor.
Så er det da noen til: blant annet en butikkdame, en marineoffiser, og kanskje et glimt
av Carlos Santos, den portugisiske klippfiskeksportøren som lot oppføre den store
murvillaen ved Idrettsplassen. I tillegg var Santos og hans ektefelle aktive i
Kristiansund Havfiskeselskap A/S med fire fiskedampskip. Både klippfiskanlegget og
havfiskeselskapet hadde base der det senere Lofotkompaniet på Innlandet kom.
Som vanlig er det fri entré og adgang for alle.
Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starter

klokken 19.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her