1860

Utstyr i Reperbanen har vært til sjekk og service. Brunsvikens Reperbane i Kristiansund er den siste i Norge med originalt produksjonsutstyr intakt.  Anlegget er et teknisk-industrielt kulturminne fra 1856, med kunnskaps- opplevelses- og bruksverdier, og er i tillegg Norges lengste stavlinekonstruksjon, på 212 x 5,4 meter.I Riksantikvarens Verneplan for tekniske og industrielle Kulturminner, 1994, omtales banen som framtidig «visningsanlegg».  Litt fra Reperbanen  ( Foto:Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her