forbin a

Noen ganger søker skip nødhavn for et eller annet i Freifjorden. Denne maltaregistrete LNG tankeren forlot ankringsstedet etter noen dager der og fortsatte mot havn i Nordsjølandene. " Forbin" er bygd i 2011 og er 99 ,8 m lang.Kan laste 5000 kubikkmeter gass. (Foto:Geir Tøvik)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her