I Marcussundet har hobbydykkere funnet det som kan være en kanon fra 1800 tallet. Ifølge NRK antydes det at den kan stamme fra angrepet på Kristiansund gjort av engelskmennene med skip i 1808. I så fall kan det være litt historie i dette funnet. 
44 a
Her er den kanonlignende gjenstanden som fotograferes av Nils Aukan.  Et anker som mulig kan ha tilhørt de engelske skipene ble ikke funnet. Funnet er meldt til NTNU . Å ta opp en slik kanon kreves voldsomt mye konservering.  ( Foto: Ingebrigt R. Arnøy)

44 k

I Molde ble det avmeldt funn av 2 store jernkanoner og en mindre på 24 m dyp i havna i 1995, men NTNU Vitenskapsselskapet i Trondheim har ikke foretatt seg noe i den saken. ( Foto:Tøjhusmuseet København)
44 b

I jula ble det funnet en stålkule utafor Piren. Det kan være stålpullerten på kaia som ble slengt utover havna i 1989 ved et fartøys ankomst, men den kan også være lenger ut i havna. ( Foto: Ingebrigt R. Arnøy/ BN) 
44 pr r

Det var  den 7.februar 1989 at den tunge støypjernspullerten i voldsom kraft ber havnle sendt utover havna.( Faksimile avisarkivet)

44 fd

Det var 5 slike store støpjernspullerter for skipsfortøyning på Piren og området her før. Nå er det 1 igjen her. ( Foto fra Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her