Da er det endelig klart for arrangement uten at det er koronaforskrifter som legger demper.
Torsdag kveld er det klart for foredrag i Skipsfartshistorisk Selskap sine lokaler i Loennechengården i Vågeveien.
Temaet er Backers Rederi A/S. Selskapet ble formelt etablert i Kristiansund i 1935 og eksisterer fortsatt.
Kveldens foredragsholder er Lars Backer, som er styreleder i selskapet. Om dagens drift ikke har noe skipsfartsvirksomhet i seg, knytter det seg likevel en lang skipstradisjon i selskapet, som godt kan skrive sin historie tilbake til da I. C. Loennechen etablerte seg i Kristiansund i 1857. Svigersønnen Halfdan Backer gikk inn som kompanjong i firmaet i 1906 og overtok det helt etter et par års tid, men under sitt eget navn. 
Backerfamilen  ble betydelige redere i Kristiansund.
blaa red

Ved påsketider 1965 var ”Blåna” på reise mellom Trondheim og Hamburg lastet med kobberkonsentrat. Påskeaften kl. 23,45 sank ”Blåna” 25 kvartmil fra Lista fyr. Da satt allerede mannskapet på 8 – alle fra Kristiansund og de nærliggende distrikter - i den ene livbåten. Et kvarter tidligere hadde fartøyet sendt ut nødmelding. (Foto: Backer rederiet)

Som landets største klippfiskeksportør på 1930-tallet var det naturlig for Haldan Backer A/S at det ble foretatt investeringer i egne trålere, noe som skjedde gjennom A/S Nordhavet. Fem trålere ble det totalt, to før krigen og tre etter krigen. I tillegg hadde også selskapet to nybygde snurpere.
Både under foretaksnavnene A/S Nordhavet og Backers Rederi A/S  var det også større fraktefartøyer som både gikk langs kysten og på Europa. Flere av skipene var nybygg.
I perioden 1962 – 1967 ble etter hvert flåten til Backer solgt ut uten at ny tonnasje ble kjøpt inn. Backers siste skip, MS Bredø, ble solgt i juli 1972.
Lars Backer vil i tilknytting til foredraget fortelle litt rundt slutthistorien for den opprinnelige tråleren Nordhav 5. Etter eiertiden i Kristiansund endte den hos A/S Kosmos i Sandefjord, som nokså raskt solgte den til Færøyene.  Under navnet Sundaberg fikk skipet i mai 1972 et dramatisk forlis ved New Foundland.
Lokalene er åpne fra klokken 18 og møtet starter klokken 19. Det er fri entré og adgang for alle.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her