avlop

Det skal legges pumpeledning fra Dunkarsundet på Goma slik at avløpet fra disse bydeler blir sendt til  renseanlegget i Hagelin. Dermed må litt skog ryddes i denne forbindelsen. Pumpeledningen blir rundt 400 m lang. Gravitasjonsledning ned til renseanlegget er rundt kilometeren.( Foto: Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her