por 1

Det går sin gang med Port Arthur på Innlandet. Vi vil tro det blir populære leiligheter her ved havna i Kristiansund. Det blir 27 leiligheter her. og det er KBBL som står for salget. Her dags dato september den 23.  og slik det ser ut  nå. (BN)
por 3
Slik er planen for dette prosjektet mot  havna. ( Skisse KBBL)
por 2
Detrte huset Heinsagaten 10 er byggekontor der  Fylkeskonservatoren antar at deler av dagens bygning ble oppført ca. 1680. Om den reddes vil tiden vise. Fra et innlegg i  TK av Jørgen Strand står det: Når Bystyret vedtok reguleringsplanen for Port Arthur, ble bygningen på Heinsagata 10 «regulert bort». Bygningens videre skjebne ble da ikke behandlet og både rådmann som bystyre kunne i en slik sammenheng se bort fra Fylkeskonservatorens merknad om ikke å rive bygningen. «Videre skjebne» måtte da behandles kommunalt på et senere tidspunkt.( Foto:; BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her