5000

Sørpå har kontrollbåten " Rind" vært ute og sjekket  teiner: 4 dagers kontroll, 15 beslag: 34 teiner, 3 ruser. Umerkede teiner, ulovlig 60 mm fluktåpning, noen uten råtnetråd, ruser i forbudsperioden 1/5-30/9. 3 hummer sluppet ut, hvorav en dame full av rogn. Husk fullt navn og adresse på vak skriver Fiskeridirektoratet. ( Foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her