werkstatt

Et foto fra Karihoila etter  at de tyske styrkene der hadde forlatt batteriet og  blitt internert i leir på Sunndasøra. Norske soldater (helst fra Trøndelag/ Tr,heim her på bildet) har tatt over det enorme festningsområdet med 172 bygg og kanoner og annet militært utstyr. Bildet er fra dagens kryss Laksvågen og Karihola 2-10 på de ex tyske batteriet MKB 3/505 i Kristiansund N ,.Her var det eksempelsvis det tyske bilverkstedet i Karihola , radiobunker  ved dagens nr. 2 og boligbrakker.  På denne tiden var det farlig å nærme seg slike områder både på sjø og land. Vår historie det her også. ( under) ( Foto: Arne Huseby)
enge bnKulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her