bunker gara

På Vevang er det i gang bygging av et bygg oppe på en bunker som tyskerne har brukt til et eller annet. Mulig er denne bunkergarasjen satt opp rett etter de kom hit sammen med observasjonspost og andre bunkere utenfor dagens hovedfort på haugen bak bedehuset. I 1943-44 ble alt samlet oppe på Langskarhaugen og der omkring. Hva dette nye bygget skal brukes til er ikke kjent. ( Foto: Wigdis Herstad)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her