Vardetårnet på det høyeste punktet på Kirklandet ble innviet til 150 års jubileet for Kristiansund N i 1992. På 1970 tallet ble der oppdaget sprekker i mur eller murpuss der. Tårnet må rives  !!! Det ble forsøkt revet med maskiner i 1976, men uten  særlig effekt. Johan Fjøseide i kommunen bestilte  dynamitt 22 mm, eller om det var 25 mm fra Kristiansund Sportsforretning samt millisekundtennere 0-18 eller om det var moment-tennere  1,8 m ledning til å sprenge tårnet i filler. Da kom det ned !!!! 
varde 1982Her tidlig 1993 da ny- tårnet var omtrent ferdig til maling. (Foto: Ukjent)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her