De får noen kontrakter på nybåter nå og da på Jemar Norpower. Det er snakk om kvalitets-sjarkene fra Sørholmen i Kristiansund N som er kjent som Malo-sjarken i våre kystfarvann. Lurt å beholde det navnet har de funnet ut.

' malo bb
Ny flott 36 fots Malo er komment ut fra hallen. Nå begynner utrustningen av teknisk utstyr. "Oma" av Bergen heter den. Litt kjent Kristiansundsnavn også faktisk. "Oma 2" het en båt her i byen for lange siden. ( Foto: Jemar Norpower A/S)
ang vvv
Ellers har sundbåtferga " Framnæs" vært på land en tur  ved hjelp av den tore mobilkrana på Sørholmen. ( Foto: Jemar Norpower)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her