Da er det definitivt over og ut  for bomstasjonen ute ved  Øksenvågen i Averøy.Statens vegvesen har revet byggene, og de har hamret vekk fundamentene.  Litt historie tross alt ; ingen savner trolig pengemaskinen her.  Alle har kun positivt å si om nedleggelsen 1. juli i 2020. 
bommen b
Da er alle spor vekk av byggene her som kom  våren 2009. 
 DE SOM BYGDE ANLEGGET
bomm
Fint arbeidsvær . Bilde mot Sveggvika , Ekkilsøya og Stemshesten lengst i det fjerne. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her