Jekten " Paiuline" er dradd på land i Vågen på slippen til Kristiansund Mekaniske .Jekta er den siste seilende jekt og et av de mest verneverdige fartøy i Norge. Eies av Egge museum i Trøndelag. Brukes i dag til museale og kulturelle formål.
pauline steinlkaer
«Pauline» ble bygd på oppdrag av Lornts Larsen Letnes i Inderøy og sjøsatt i 1860, under navnet «Letnesjekta». I 1897 ble båten restaurert av Nils Ovesen i Steinkjer, og fikk navnet «Pauline». Jekta var eid av Olaf Berg og Anton Letnes. «Pauline» seilte med tømmer, telefonstolper og annet lang kysten fra Sunnmøre i sør til Arkhangelsk i nord og øst. ( Foto: Brunsvika net)
pauline 2
Ellers er det lite is i Vågen tross iskaldt vær. Mye skyldes at ferskvatnet i kloakken blir pumpet vekk til silanlegget ute i Dalabukta. ( Foto: Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her