For 10 år siden, eller 11 år er det vel var det en stor aksjon inne på Remlan på Nordlandet der utbyggere ville legge gamle klippfiskberg og badeplass under betongkaier. Det ble ikke særlig populært blandt de som bodde der i Nergata/Omagata. En storstilt aksjon ble i mai 2010 gjennomført der også pressen var til stede. Etter disse dagene ble det stille om prosjektet. 
21 m
I gråvær i mai 2010 på Remlan på Nordlandet. Noe kaier og industri ville ikke folk ha her. (Arkiv BN)  Remlan aksjon 2010


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her