rem_1

Det har vært en spontan-aksjon for å bevare Remlan som friområde på innersiden av Nordlandet i kveld. Rundt et par hundre møtte opp. OSS NOR som eier eiendommen som grenser til dette området  vil fylle ut sjøen til gamle Sira-piren og utvide industriområdet. Beboerne går kraftig imot.
rem_1
Mye folk på Remlan i kveld, men NRK og annen presse tilstede.
rem_2
Terje Lund Johnsen med ropert og Bjørn Elgsaas holdt en apell til naboene og andre interesserte som var kommet for å protestere mot utfylling deler av Smedvika. Det er det eneste området på innersiden som ikke er nedbygd ble det sagt.
rem_3
Det er dette området som ønskes utfylt av OSS NOR. Bedriften opplyser at de vil strekke seg langt med å legge til rette for naboene, slik som skikkelig plass til båter og naust og fellehus på moloen mot bergene her i Remlan.
rem_4
Beboerne hadde underskriftslister mot utbyggingen, pog de hadde kokt kaffe til de frammøtte.
rem_4B
Andreas Sandvik fra bystyret  sa at det avr ikke på tale med vider utbygging her, men at politiske organer har snudd. Han oppmoet folk til å arbeide hardt for å få omgjort planene. Han var redd for at hele Remlan forsvant ved neste korsvei.
rem_5
Remland var tidligere en tørkeplas for klippfisk, men er mye brukt på fritiden når det er finvær. Det er de siste naturlige berg  på innersiden av Nordlandet sier naboene.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her