Av Håkon Bloch / BN . "M/S Mekhanik Pustoshnyy"  (UCBM), 85,2 x 14,5 x5,2 m., bygget i 1992. Hjemmehavn er Arkhangelsk i Russland., General Cargo ship.  Er på vei til Drogheda på østkysten av Irland, (IE DRO). Har tidliger hett Mekhanik Pustoshnyy (2019) (Ukraina), MI1HM, (2018), (Russia), og Mekhanik Postoshnyy, (2018), (Russia). 2489 Gross tonnage, 2650 tonn (DWT). Før den kom til Kristiansund har den vært til ankers i Freifjorden, Arkhangelsk, Antwerpen og Southwick. Rederiet NSC Arkhangelsk har 6 skip som har navn som starter på Mekhanik --------. og noen andre skip. Ligger her ved Storkaia etter at den fikk noe tekniske problemer ved Grip. Når det gjelder russere med trelast,  så er det de med forskjøvet last vi så mye av tidligere her i Kristiansund .
russerne k
Skipet skal til Irland med trelast fra de enorme sagbrukene i Nordvestrussland. ( Foto: Håkon Bloch)
russ k

I 1987 kom denne inn med slagside der dekkslasten hadde forskjøvet seg i dårlig vær . Det ble en stor jobb å rette opp.  ( Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her