Løftelekteren som har ligget ved kai på Averøy næringspark sitt kaianlegg i noen tid er nå forlatt stedet. Den slepes ut ved Brunsvika ved 14 tiden . Hvor den skal er ukjent.
greia 1

Her slepet utafor Brunsvika og tilhører Boa Barges i Trondheim. Den er ombygd av Kleven  verft på Sunnmøre, og har 5800 kvadratmeter dekk. Et voldsomt redskap som er prøvd senket ned til 21 meter fra havoverflaten til dekket. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her