Abyss sin " Fosna Atlas" er med ROV utstyr ved <Stavnes fyrstasjon i dag. Abyss opplyser at det er bunnundersøkelser som foregår. De har også tidligere i høst avsøkt dette området.
abnyuss c
Ved flere anledninger har de vært nord og øst for Stavnes fyr med undervannsrobot. Bunnundersøkelser får vi opplyst fra mannskapet ombord . Det ligger et vrak fra 1966 på 1000 tonn der i området.  ( Foto: Boa/BN)
skomv
Her er skipet som ligger på 100 favners dyp mellom Klubba og Stavnes. Det er M/S " Reef Bay" som sank her 7. februat 1966. Den gikk på Lønfallet og rev opp bunnen utafoir Inngripan, men under slep rullet den rundt og sank her. Redningsskøyta " Skomvær 2" styod for slepet. ( Avisfaksimile/Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her