kring

Kommunen flikker litt på de populære turveiene i Kringsjå ute ved Vugga. Veiene her og rennen i mur er ganske gamle; de ble opprinnelig bygd for å samle vann fra Vardefjellet og føre all nedbør over til Vanndammene som var byens drikkevann til 1914.  Vanningsanlegg fra Vardefjellet/ Kringsjå er trolig påbegynt 1875 . (Foto: Roger Naas)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her