haltb

Nordmørfirmaet Haltbakk Bunker A/S sin " Haltbakk Bergen " kom heim" i dag. Firmaet leverer olje/ dieselprodukter / kjemi og annet til skipsflåten. Og  det er store mengder som fraktes på en rekke oljefraktere på kysten av Norge. Hovedkontoret er i Aure med avdelinger i Oslo, Bergen, Kristiansund og Evenes i Troms. Båten her er  59 m lang og 10 m bred.  ( Foto: Boa/Bn)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her