Her er et bilde fra rett nedenfor Festiviteten på tomta til Nordmøre museum der alt brant opp i 1940. Det eneste som ble reddet der var protokollene på hva museet hadde i samlingen. Brakka her ble trolig satt opp under krigen og ble revet eller flyttet etter hvert. Hvor og når er ukjent.
Kvinnenes arbeidshjelp
I denne brakken holdt Kvinnenes arbeidshjelp avd. Kristiansund til: 

Allerede før krigen begynte kvinnene å forberede seg på det som kunne komme. Etter oppfordring fra Kronprinsesse Märtha i slutten av 1939 hadde 75.000 kvinner meldt seg til frivillige arbeidsoppgaver gjennom Kvinnenes Arbeidshjelp da krigen brøt ut. Mer enn 12.000 av disse hadde gått på kurs i transport, førstehjelp og samband. Selv om langt fra alle ble innkalt, viser dette hvilken enorm innsatsvilje det var blant norske kvinner til å ta i et tak for hjem og fedreland. 
Det var stor møtevirksomhet våren 1940, men fra 1941 ble arbeidet innstilt ettersom de fleste oppgaver var overtatt av Nasjonalhjelpen. Kvinners arbeidshjelp ble også vedtatt avsluttet på landsbasis. Organisasjonen var opprettet som en kriseinstitusjon og forholdene endret seg etter at okkupasjonen var et faktum. (Foto fra postkort)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her