gass

"Sanskip Kvitbjørn" kom seilend inn til Kristiansund i dag. Nor Lines to nye søsterskip, Kvitbjørn og Kvitnos, er trolig verdens mest miljøvennlige godsskip. Skipene er utstyrt med rene gassmotorer fra Rolls-Royce, og er de første i sitt slag som ikke bruker dual fuel, det vil si som også bruker diesel eller kan gå på tungolje. Det gir ekstra lave utslipp, og skipene har i tillegg en ny skrogform, fremdriftsanlegg og kraftproduksjon som gir enda bedre miljøprofil. Eksempelsvis kan skipet på bildet  seile Nederland-Hammerfest tur-retur på én tank LNG. (Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her