Brunsvika og Meldahlsholmen var et stort fiskevær i gamle dager, Faktisk det  tredje største i antall ilandtatt fisk på Nordmøre. Bildet her er tråleren " Angle" ved Wirumbrygga ( dagens Klippfiskbrygge) i Brunsvikasom losser fisk.   På bergene ser vi klippfiskflak. Dette ble flyttet til elektriske tørkerier  eksempelsvis Goma mellom 1955- 1959.
m167 angle
Her brygga i Brunsvika og den kjente kristiansundståleren rundt 1950:  ( Fotoeier: Øystein Blåsvær)

Tråleren var bygget i England i 1925 og kjøpt til Norge i 1935 av firmaet Astrup & Co i Kristiansund. Den ble registret her og overført til rederiet A/S Angle, Kristiansund, 25.11. 1935 og kjøpesummen var  9.250 pund. Mange kristiansundere og folk fra distriktet har i årenes løp har hatt sitt arbeide ombord i denne tråleren inntil trålleren ble solgt til Stavanger i 1959. Nå kom den tilbake derfra og fisket et par års tid før den ble hugget i 1964, (  info fra Skipsfartshistorisk)
m 167 mal
Brygga her i dagens Brunsvikveien ble bygd på 1800 tallet og var ganske lita. I 1921 ble den vesentlig påbygd med fler etasjer og er slik vi stort sett  kjenner den i dag. Bikldet, eller maleriet her er fra 1902. Huset nærmest er borte og ingen husker det heller i dag. Det røde er trolig dagens eiere Karlsen/ Aasen sin bolig. (( ArkivBN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her