Da ble det da litt som meldt noe høy vannstand på kysten. I Kristiansund kom vannet såvidt opp på nivået med gata ved Fesktrappa, Politiet gikk ut klokken 12:42 med at: På grunn av høy vannstand, bes det om at bileiere sjekker og flytter sine biler i berørte kaiområder.
tahit
Her Tahitibrygga på Innlandet . Sjelden man ser den slik. Var fra 1890  et saltlager, senere oppbevaringsplass  for større fiskeredskaper. Brygga inneholder i vår tid blant annet konsertlokale, og er eller var et viktig bygg  i Tahitifestivalen. Høyere vannstand enn det her , så kunne man rodd med kano bort til  scenen på Tahithi-anlegget.( Foto: Frank Eddy Hansen)
ken
Mot Sørsundet ved Rema og Politistasjonen i Kristiansund så det slik ut. ( Foto: Jan Kenneth Glomstad)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her