Da er det øvelse på å dra oljelenser mellom to fartøyer igjen på Bremsnesfjorden. I tillegg til et forsyningsskip, ser det ut som et nytt fiskefartøy er hyret inn på oppdraget. Vanligvis har  " Gularøy" eller " Erik Bye" i enkelte tilfeller  vårt med på dette.
pir
Fiskebåte " Sjarmør" og " Troms Arcturus" drar lenser. " Pirholm" kom tilfeldigvis forbi. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her