Dagens bunker som har overlevd etterkrigstiden er en kanonstilling for 8,8 cm luftvernkanon i Karihola. Slike finnes det 4 stykker av her på haugen . Batteriet ble tildelt Karihola i 1942, der det ble bygd stillnger og stilling til avstandsmåler. Ammunisjonsbunker i fjell ble også sprengt ut. ( senere Sivilforsvaret alarmplass)
88 1974
Her nordre 8,8 cm kanonstilling 1974  før utplantet gran og furuskog dekket alt. Bakgrunnen er også litt interessant uten Braatthall, skolebygg men med Rundhuset faktisk. ( Foto: Jan Henrik Sverdrup)   LITT MER OM 8,8 BATTERIET

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her