74 kkk

Her er et bilde fra Karihola i Kristiansund før Sitkagrana vokste opp og ødela landskapet fullstendig. Før var det  et  typisk kystlandskap her med myr, lyng og knauser. I dag er  sentrale deler dekt av sitka-granskog som rager nærmere 20 m til værs enkelte steder. Kystlandskapet er ødelagt. Man ser ikke havet i det hele tatt . 
Størst  utsatte areal av Sitka er arealet i Nordland (ca. 137 000 dekar), Hordaland (ca. 66 000 dekar), Møre og Romsdal (ca. 61 500 daa) og Rogaland (ca. 54 000 dekar).( Foto Jan Henrik Sverdrup)
74 kk 21
Det er synd det skal gå slik med åpne kystlandskap som her i Karihola. I perioden 1960–75 var utplantingen av sitkagran på sitt høyeste, og det ble plantet nesten 25 000 dekar årlig. Derfor må mange av plantefeltene med sitkagran betegnes som relativt unge i dag. Trærne sprer seg også lett. ( Arkiv BN)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her