Norsk vårgytende sild er den bestanden som danner grunnlaget for det norske småsild, feitsild og vintersildfisket. Norsk vårgytende sild gyter i februar og mars langs norskekysten. Den mest hurtigvoksende av disse er moden allerede etter 2 - 3 år. Silden lever lenge. Den kan faktisk bli opptil 25 år gammel og få en lengde på om lag 40 cm. Silda gyter utafor Romsdal og Sunnmøre i enorme  mengder, men nå lurer fiskeriflåten om været skal ødelegge årets fiske.
snurper storm
Sildefiske er viktig for norsk fiskeri og har trolig vært det i minst 1000 år. Nå er det storm og kuling hvert andre døgn, og innen næreingen snakker man om landligge. Saltet og røkt sild ble eksportert, og er siden blitt en betydelig eksportvare for Norge. Det er derfor vanlig å si at silden er havets manna til land i Skandinavia.  Båteiere er redd været nå . ( Foto arkiv BN)
viko

Vikomar i Harøysundet her i Hustadvika kommune er en stor mottaker av sild og makrell. På Nordmøre er det vel bare et anlegg på Smøla som tar imot sild. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her