På  Riksvei 70  fra Kristiansund og innover  har det skjedd så mangt i trafikken opp gjennom tidene. Dagens historiske er fra krysset inn mot Seivikveien ( Byskogen) på Nordlandet i Kristiansund N. Og Brann og redning er alltid klar til  innsats. 
krasj 2003 juli
Opel og BMW i juli 2003. Oljelekkasje og materielle skader . Brannvesen ryddet opp som vanlig. F.v. Kåre O. Andersen, Gunnar G. Jensen og Egil O. Glomstad. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her