Dagens bunker er egentlig ikke noen bunker, men en forsterket kjeller i Brunsvikveien 4, Roksethuset. Det ble revet i 2010, og var brukt som lager og beboelseshus for tyskerne 1942 til 1945. I kjelleren bygde de en MG stilling med skuddfelt ut bukta. Det ble støpt inn en panserplate slik man finner i 13 bunkere " Unterstand mit Heinrich Rahmen" på 13 posisjonrer i Karihola.
bunker 2010
Her skytestillingen i Brunsvikveien 4 .  Platen er tatt vare på av eieren av brygga i bakgrunnen. Huset var lager i 3 år, og tyskerne brente dokumenter og all slags tinger i fjæra dagen kapitulasjonsordren kom fortalte Kirsten Sandbukt til BN for endel år tilbake. Geværkolber og hjelmer var andre ting som ble dumpet får vi fortalt av andre  som var gutter på den tiden. ( ArkivBN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her