Hele 3 store rigger i Prosafe konsernet ligger i opplag i Averøy. Selskapet har 10 store boligrigger, og sliter litt med tørken i innkarteringsbehovet  til havs. Slike store rigger koster fra rundt 730.000 kroner til 1 million kroner døgnet å leie står det i magasiner om oljenæringen.  Klart det blir smått når  maskinene må ligge  til kai. 
boligriggeer
Stille på hav og land: " Regalia" og "Safe Boreas" samt "Safe Zephyrus" ( Kristvika) fra konsernet Prosafe ligger i opplag på ubestemt tid. Selskapet har i følge Finansavisen 1. jan 2020: 

I påvente av en løsning, opplyser selskapet om at det har fått innvilget en betalingsutsettelse på kredittfasiliteten 288 millioner dollar fra 15. januar il 13. februar 2020.
Prosafe melder også samtidig at for andre identifiserte mislighold i perioden, har det fått midlertidige lettelser i lånebetingelser på både fasiliteten på 1.300 millioner og 288 millioner dollar. ( Foto: Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her