Det er ventet 70 cm høyere vannstrand enn tidevannstabellene på onsdag på Nordvestlandet. I dag er det kommet sandsekker med mindre sekker utafor kommunens Jonas bygg på Vågekaia. Det har vært sjøvann i Rådhuset og andre steder her i området før. 
jon
Gjør klar for vann i bygg i Kristiansund. Fyrrommet eer lavere enn 1. etasje så det hadde pumpe før i tiden. ( Foto: Håkon Bloch)
jon 2
Fra Farstadsanden  tirsdag der det var mye vann oppover Farstadelva. Her monteres forøvrig det nye service/WC huset for utfartsområdet. ( Foto: Boa/BN)
jon 3
Fra vestsiden av veien ved Hamnå på Vevang i Hustadvika kommune. ( Foto: Boa/BN)
jon 4
Lervika på Innlandet under Sørsundbrua . ( Foto: Leif M. Andersen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her