På årsmøtet i Nordmøre Historielag i 2009  ble Kuliprisen for lokalhistorisk arbeid på Nordmøre tildelt tidligere museumsbestyrer på Tingvoll, Olav Bekken. Han hadde sitt virke på museumet der inne i 23 år, og på utradisjonelt vis fikk han til meget i den tiden har var leder der.
hist 1 b ekk

Til venstre avtroppende leder Jakob Arne Dahlen i 2009, og Olav Bekken som den gang bodde i Rissa. Kuliprisen er Nordmøre historielags kulturpris for innsats i lokalhistorisk arbeid på Nordmøre. Den ble stiftet i 1987, og Hans Hyldbakk fikk den første. Det er en kopi av Kulisteinen som opprinnelig var reist på øya Kuløy  rundt år 1000  mellom Edøy og Smøla i skjærgården utfor Kristiansund på Nordmøre, er en 1,90 m høy, slank og firesidet runestein med et innhugd kors på den ene bredsiden og en runeinnskrift i to loddrette linjer på den ene tilstøtende smalsiden. (Arkiv Brunsvika net)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her