Flyfoto fra Sterkoder mek.verksted rundt 1971. Det var 3 slipper på anlegget, og hovedbygget på kaia var relativt nytt på denne tiden. Helt til venstre ved sjarken huset " Knotten" som var elektrikerverksted. Også malloftet foran tråleren på slippen stod ennå noen år. I dag er området forandret, men hovedbygget på kai står der Abyss holder til. 
pe 71
Opplysninger fra Peter A. Storvik: 

Bildet viser Sterkoder Mek. Verksted som BN  skriver med 2 båter på slipp og en tråler under bygging på gammelbeddingen.

På beddingen lengst til venstre ses en av de 10 trålerne under bygging også til FINDUS, Hammerfest Industrifiske A/S.

Tråleren på slippen kan være M/T "Raiti" en av de 10 trålerne tilhørende FINDUS, Hammerfest Industrifiske A/S, Hammerfest.

På slippen til høyre ses passasjerbåten M/S "Lykkeper" tilhørende Nesodden-Bunnefjorden Dampskipsselskap A/S også bygd ved Sterkoder Mek. Verksted. (Foto: Digitalmuseum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her