Kristiansundsbygde ! Lance" er enda fast i isen etter uthentingen av de to polfarene for en tid siden. Pressemelding: 

Ishavsskuta Lance ligger fast i isen i pos N81*36’ E 12*56’, ca. 30 nautiske mil fra iskanten nord for Svalbard. Nå jobbes det med å få fartøyet ut av isen.

Skipet har et mannskap på 10 personer og i tillegg er det 12 operatører om bord. En av de som er om bord har behov for medisiner, men ifølge norske helsemyndigheter er ikke situasjonen kritisk for helsetilstanden til vedkommende.
lance nb
" Lance" fra 1978 Sterkoder Mek. i Kristiansund N er fast i isen ennå. Den har tettere spant og tykkere skrog for å tåle dette. ( Foto: Norsk polarinstitutt.

Hovedredningssentralen i Bodø (HRS Nord) har på bakgrunn av denne vurderingen opplyst at en evakuering på medisinsk grunnlag ikke er ansett som aktuelt nå.

Lance eies av Lance AS og rederiet BESI AS Tromsø er Managere for skipet. Skipet er leid av Børge Ousland AS for å bistå med å hente ut Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

Skipet er et fangst- og forskningsfartøy som er bygget og klasset for aktivitet i arktisk område. De har per nå tilstrekkelig med proviant, bunkers og øvrig utstyr.

- Rederiet har kontinuerlig kontakt med Hovedredningssentralen, Sysselmannen på Svalbard, Forsikringsselskap og Istjenesten ved Meteorologisk Institutt. Vi samarbeider også med andre aktører, og undersøker alternative muligheter for å få skipet ut av isområdet dersom det blir nødvendig, sier Signe Korneliussen i Lance AS.

Det understrekes at det ikke er noen nødsituasjon ifølge HRS, men rederiet arbeider forebyggende med å finne løsninger dersom situasjonen endrer seg.(Kilde: Signe Korneliussen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her