ledning

En arbeisbåt holdt på  med en vannledning i Størkervågen vest for Utheimgården i går. Nærliggende å tro  er det vannforsyningen til Smenessundet småbåthavn ( ?) Vannet her kommer i så fall fra Folland Vassverk og reservoiret Vassdalsvannet 355 m.o.h. / Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her